Sarıyahşi Sözlüğü

 

Arama 
Kelime Açıklaması
Depki Bel bellemek için (bel:tarım aracı)nın ayakla basılacak tahta kısmı
Devramber, Derramber Ayçiçeği.
Dıhız, dihiz Ölçüy'e Uymayan, dar, zorla ölçüye uydurma ''Acıh, Biraz Dıhız geldi ama Yinede Oldu''..
Dikolta, tikolta Bir çeşit bayan geceligi..
Dımıh, Dımığına Köşe, Kenar, Çene (Durmadı Dımığına, dımığına giriş'dim Çenesini gırdım)
Dımıtma, Dımıdırım Budama, Kısaltma, Kopartma veya çocuklara ögüt tembih uyarı (Aaar aşama eve geç gel Dımıdırım seni) veya şu Ağacdaki luzmsuz dalları Dımıt
Dınarma, Dıngarma Güçgösterisi, Güçyetenlik taslama, Horzlanma. (Bahdım bizim ufaklığa birisi Dıngarıy beni görünce gaşdı)
Dipsiz, dibsiz Doyumsuz kadın.. Yangın Kadın.. Aşşağılamak ve Küfür amaçlı kadınlar için kullanılır / Dibi olmayan, dipsiz
Dırıttırmak Darılmak, gücenmek.
Dişgir Agız yapsı veya dişleri düzgün olmayan kişi Genelde aşağılayıcı ,küçümseyici ,olumsuz sözdür (Gevur Dişgir,gılıhsız sen önce gendine bah)
Dişi Erkek olmayan Sığır Koyun Çifttırnaklılar (Çok Şükür inek Disşi Buzalamış)
Dişleme, Dişlemek Isırma, Issırmak (Edem dürümünden bi Dişleyim nolursun)
Dolak Ayağa takılan töngenin, ayak bileğimizi yara yapmaması için ayak bileğine kalınca sarılan bez parçası.
Dölek Düzgün, dürüst ..''dölek söle dorumu bunun söledi?'' ..''bu yolu dölek gittinmidi aradın köy önüne gelir''
donçulu, donculu Kağnıda saman, buğday çekmek, taşımak için kullanılan yundan dokunmuş bir tür kalın kilim. Tınaz atılarak ayrıştırılan, tane veya samanı eve taşımak üzere, sal üzerine yerleştirilmiş birkaç eski kilimin birleştirilmesiyle oluşturulan düzenek. Mustafa Bozkurt
Döşek Üzerinde yatılan döşek / Harmanın etrafına, döven sürmek için dirgenle belli bir genişlikte sapları yayma işi. 2. aşamada da döşek, yaba ile malaamadan yayılır.
Döven Kavgada aktif taraf, dövülenin karşıtı. "Harmana taşınan ekinleri ufaltmak için, at, eşek veya öküz koşarak (bağlayarak) çekilen, yaklaşık 60 cm. eninde, 2 m. uzunluğunda, altına çakmak taşları yerleştirilmiş tahtadan yapılan düzenek." Mustafa Bozkurt
Dubaracı, Dubara Oyun, oyuncu, numaraci, düzenbaz kişi (Onun Dubarasına ahıl ermez) ayrica Dubara Tavla oyununda bir sayı
Dulda Rüzgar gelmeyen yer.
Düldül Binek hayvanı, Eşek, Beygir, Binek aracı (Bizim Düldül camırdan çıhamadı)