Din ve Diyanet

Sarıyahşi ilçesinde bulunan ve halen faaliyette olan camiler hakkında bilgiler

İlçemizde 4 adet cami mevcuttur:

  1. Hanyeri mevkiinde bulunan Mevlüt Tekin Cami.
  2. Orta Cami (Selçuk Cami) Sarıyahşi'nin ilk kuruluşundan bugüne kadar va olan, tahminen 1600 veya 1700'lü yıllardan yapılmış bir osmanlı mimari idi. Ancak çeşitli zamanlarda onarım ve tamiratları yapılmıştır. En son onarımı 1972 yılında Belediye Başkanı Kemal Ünsal döneminde yaptırılmıştır. Yalnız o zaman mimari güzelliği tamamen yok edilerek normal bir camii haline getirilmiştir. Önünde bulunan altı adet dörder metre yüksekliğinde mermer sutunlar üzerine yapılan kemerler yıkılmış ve buradan çıkan mermerler ise bazı kişiler tarafından yağma edilmiş olup halen bu mermerlerden 3 veya 4 adeti ilçe halkından Hikmet Demirel'in evinin önünde durmaktadır, birde mermere yazılmış hitabe (o günkü yazı ile) Hikmet Demirel'in evindedir. İsmi geçen cami ilk yerleşim bölgesindedir ve ilk yerleşen (köyün kurucuları) Çalıuşağı Köse Ahmetli Osman Kâler ve diğerleri. Bu ilk yerleşim bölgesinde 200 yıllık kerpiç evler durmaktadır.
  3. Çarşı Cami olarak küçük bir mescit halinde ilçe halkından H. İbrahim Acar tarafından tam ilçe merkezine yaptırılmış 1972 yılında yıktırılarak parası Sarıyahşi halkı tarafından temin edilerek çift minareli yaptırılmıştır.
  4. Karşı Mahallesi Camisi, yine halkın yardımı ile Süleyman Çelik, Sabri Serin ve Tahir Yıldız'ın önderliği ile tek minareli cami yaptırılmıştır. Bütün camilerin onarımı 1972 yılında belediye başkanı olan Kemal Ünsal önderliğinde Sarıyahşi halkının yardımları ile yapılmıştır.

 

Sarıyahşi İlçesi Cami ve Kurân Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği

Derneğin kuruluş tarihi: 01.04.1968
Kurucu üyeler: Eski Bld. Bşk. Kemal Ünsal, S. Ahmet Demirel, Şevket Mutlu ve Süleyman Çelik

Kuruluş tarihinden bu yana hizmet eden başkanların ismi:

  1978 yılında S. Ahmet Demirel.
  1986 yılında Hacı Kılıç.
  1988 yılında Selim Yazıcı .
  1990 yılında Ümdat Aydın.
  1992 yılında Mahir Göksügür.
  1993 yılında Ziya Bozkurt.
  1995 yılında Hazim Demirel.
  1995 yılında iki kez seçim yapılarak Mahmut Gökçe başkan 
           olmuştur.
  1996 yılında Öcalan Türk Bozkurt.

Çalışmaları ve faaliyetleri hakkında kısa bilgi:
Çarşı cami dekorasyon hatta T yazıları ile süslenmiş buna ilavetten iki katlı altı tuvalet olmak üzere bir ek cami daha yaptırılmıştır, bunun önüne cemaatin abdest alması için yine oda mimari eser niteliğinde tamamen mermerden kuppeli, altı adet musluklu sadravan, banyo ilave edilmiş heran için içerisinde 90 derece sıcak suyu mevcut olmaktadır. Selcuk Camiye de bir sadravan yaptırılmıştır. Caminin altına yine cami cemaatinin oturabileceği çay ocağı yaptırılmıştır, televizyonu ve bir küçük kütüphanesi mevcuttur. (Sarıyahşi halkının yardımları ile gerçekleştirilmiştir.)

Öcalan Türk Bozkurt'tan kısa bilgi:
"Orta Cami (Selçuk Cami) yanında bir de medrese yakın zamana kadar mevcut idi. Burada bir çok alim ve hafızlar yetişmiş, halen onların devamı olan kişilerden bahsedeceğim. Medresenin ilk alimlerinden Merhum Alim Hoca, H. Ali Hoca, Karabey Hoca, Ahmet Efendi ve hafız olarak da İbişin Hafız, bunun talebesi şimdi İsmail Hafız, Hacı Hafız, onların talebelerinden Merhum Dikdik Hafızın talebelerinden Hatıbın Mehmet Hafız, Hasan Hocanın Hafız, Mustafa'nın oğlu merhum Mehmet Hafız, Remzi Hafız ve Öcalan Türk Bozkurt Hafızlardır. Hacı Hafızın talebelerinden Merhum Cemal Hafız, İzzettin Hafız, Mahir Hafız ve Halil Hafızlar olmak üzere devam etmiştir. 1952 yılından bugüne (2001 yılı) ilçede başka ne bir alim nede hafız yetiştirilmemiş ve yetişmemiş. Kim kahin veya arrafa (cinciye) gidip ondan kendi hakkında gizli olan şeyleri sorarsa, kırk gün tövbesi (başka bir hadiste namazı) kabul olmaz. O kimse kahinin sözünü doğrularsa küfretmiş olur. Başka bir hadiste "Hz. Muhammed'e (asm) indirileni inkar etmiş olur".

 

Osmanlı Cami

Sarıyahşi ilçesinde; 2235 m2 arsa üzerinde 300m2 oturum, 6 kat, 100 talebe kapasiteli, düğün ve konferans salonu bulunan bu muhteşem eser yardımlarımızla vücuda gelmiştir.

Bu güzel eserin bugünkü hale gelmesinde emeği geçen yönetim kurulu üyeleri: Başkan: Necati Serin, 2. Başkan: Hüseyin Serin, muhasip: Ahmet Beylu, katip: Kemal Mutlu, üye: Selim Yazıcı, müdür: İbrahim Yurduseven.

Ahlâk ve Mâneviyat, hayatın vazgeçilmez unsuru ve milletin bekâsının temelidir. Milli ve mânevi değerlerine sahipçıkmayan milletlerin uzun müddet pâyidar oldukları görülmemiştir. Ferd ve cemiyet hayatımızı bu değerlerle kuvvetlendirmeye ve teçhiz etmeye mecburuz. Bu itibarla derneğimiz; şanlı bir tarihe sahip olan devletine ve milletine lâyik olabilmeleri için, gençlerimizin ihtiyaçlarını temin etmek, onları her türlü ahlâksızlık ve kötü alışkanlık batağından uzak tutarak modern cağın imkânlarıyla, ilim, irfan ahlâk ve fazilet sahibi bir nesil olarak yetiştirmeyi gaye edinmişizdir.

Özal Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 68700 SARIYAHŞİ, Telefon: 0 382 311 25 39 veya 2020