Alirıza Bozkurt

I. DÜNYA & İSTİKLAL SAVAŞI GAZİSİ

Adı:   Ali Rıza
Soyadı:   Bozkurt
Baba Adı:   Ahmet
Ana Adı:   Hanife
Doğum Tarihi:   1889 Yılı
Ölüm Tarihi:   1973 Yılı
Doğum Yeri:   Sarıyahşi
Medeni Hali:   Evli

Ali Rıza BOZKURT’un safahatı:
Bulunduğu kıta: 12.Kolordu, 8.Alay, 131.Alay, 3.Tb.Kumandanı Yzb. Ali Rıza Bey. Tevellüt 1305(1888).
Talimgâha girişi: 01 Haziran1327 (1909),
Talimgâhtan çıkışı: 28 Temmuz 1329 (1911),
Teğmenliğe yükselişi: 20 Ekim 1329 (1911)
Terhisi: 01 Ağustos 1330 (1912)
Büyük Harbe alınışı: 05 Şubat 1331 (1913)
Üsteğmenliğe yükselişi: 02 Eylül 1334 (1916)
Yüzbaşılığa yükselişi: 31 Ocak 1335 (1917)
İstiklal Harbine iştirakî: 01 Haziran 1339(1921)

Edirne Muhasarasında Aynalı Tabya’da mecruh olmuştur. Çakmak Dağı Muharebesinde mecruh (yaralı) olarak Kıdemli Liyakat Madalyası almıştır. 03 Ekim 1328’den (1910) 16 Eylül 1329 (1911) tarihine kadar Balkan Harbi ve 01 Ağustos 1330 (1912) - 31 Ekim 1334’e (1916) kadar Seferberlik-Harp ve 01 Haziran 1336’dan (1918) 17 Eylül 1339 (1921) tarihine kadar İstiklal Harbi zamanında müstehakdır. İstiklal Harbinde 1337’de (1919) Afyon Muharebesinde mecruh (yaralı) olarak sol bileğinden yara almış ve İstiklal Madalyası ile taltif edilmiştir, 1343 (1925).