Sarıyahşi Sözlüğü

 

Arama 
Kelime Açıklaması
Banmak Yemeğin suyuna ekmeğin değdirilmesi. Katı bir şeyi sulu veya tuz, biber vb. toz durumundaki maddelerin içine batırıp çıkarmak, bandırmak
Baş, baş gidiyor İlçemizde 3 gün olan düğün gününün 2 ci günü. Oğlan evinden kız evine bir büyük tebsiye konulan tatlı, hedaye kız evine bir grupla bir kişinin başında taşınması sonucu gidilmesi. ..''Baş çıktımı tüh görüyonmu yetişemedik''. ..''bu gün düğünün baş günü''..
Başangı Başedilemeyen, yaramaz, haylaz Çocuk, kişi (O bek başangı bi çocuk)
Basimiyon, masimiyon, masimek Ciddiye almamak, dikkate almamak. ''ne yani şimdi sen beni masimeye almıyonmu, senin lafın benim şeyimemi demek istiyon lan''..
Bayır Yokuş, yüksklik, yükseliş, tepe (Bayırı tırmanmak zor oldu)
Belik Örülmüş saç, Örgü, Örük (Gel gız saçını Belik yapım yapağlanmada)
Belinleme, belinledi Yanılma anı, duraklama, hatayı düzeltmeye çalışma.. (Şööle bi Beliğledi 'belinledi' ama herkez annadı ne olduunu)
Berğ, berg, berk Olmamiş, sert, yumşak olmayan. "abam dişlerim dahma, armudun, yumşandan ver, berkinden verme".
Besleme Aile, horanta içi ve dışı beslediğin kişi, kişiler.. ..''bir herif çalışıyor 5 horanta besliyor''. Aç ve görgüsüz gözü açlar içinde kullanılı ..''görgüsüzden ne beklenir, benim hakkımıda almıç açgözlü besleme''
Bibi Hala..  Örnek: Rahmetli Mercan Aydın BİBİM
Bicik Buza, dana, inek, öküz, tosun'un genel çağırma adı ''bicik, bick'', ''geehhh bicik, bicik'' ..ve küçük olan buzağ içinde kullanılır. Bicik oyunu 5 küçük ve aynı eşitte olan yuvarlak taşla, elle havaya atılıp tutularak oynanan taş oyunu. Bu oyun birler, ikiler, üçler, dörtler, beşler, toppiç ve köprü ile sona erer. ''o beni camide yendi, bende onu bicikte yendim''
Bilader Erkek Kardeş (O benim güccük bilader)
Bıldır, bildir Bıldır Geçen Sene.. ''bıldır bu yıldan daha soğuk geçmişti''.. Not: Bu genelde Türkiyede içanadolu ve doğuanadolu bölgesinde ve hala orta asya ülkelerinde Turkistanda kullanilmaktadir. Gecen yıl anlamina gelir. 'buldir' Aynı zamanda öz Türkce olduğu da söylenmekte...
Bırahma Hamile, kuzulacı koyun ve keçinin gününden önce ölü doğurması. (Bizim gara goyun dün bırahmış)
Birdir bir Bu bize ayit oyun nasıl oynanır bir bilen bize yazsın
Bızalama, Cücükleme, Gunnama, Enikleme İnek, Koyum, Tavuk, Ördek, Kedi, Köpek gibi ev Hayvanlarının hamilelik dönenemi veya Yavrulaması (İnek Bızaladı ,Goyun Guzuladı,Ördek Cücükledi,Eşek Köpek Gunnacı)
Bobusah, hamis Aptal, saf ve ilgisiz kimseler için söylenirdi...
Boduh, Malah, Malak Saglıklı Manda yavrusu (Ayşa,Fatma bi Oğlan doğurmuş Boduh gibi Maşallah)
Böle 1 Teyze çocukları. 2 Kuzen / Örnek: Hikmet Özdemir BÖLEM
Böön, bön Bu Gün