Sarıyahşi Sözlüğü

 

Arama 
Kelime Açıklaması
Dulğa, dulga, dulda Bir yapının, bır kayanın lüzgar almayan tarafı. ''bu taraf esiyor, dulda tarafa geçelim''
Dülger, Dülgeri Balta, Odun kırmaya yarayan tek ağzi keser gibi öbür tasafı balta, veya Dülger Ağac yongu işleri ile uğraşan Marangoza da denir (Oğlum Dülgeriyi getirde ıcıh odun gıralım)
Dullama Henüz evlenmemiş ama kızlığından şupe edilen veya dul olduğu bilinen kadın, kız Aşşağılamak ve küfür olarak da kullanılır.. ''evindeki dullamasından haberi olmaz onun bunun kızı hakkında konuşur gavat''. 1 Baba evinde kalan boşanmış kızı 2 Boşanmış kadın
Duluh, duluk Yanak, Avurt. ''aç gözlü avurdunu doldurdu, duluğunu patlatacak''
Dümbelek Darbuka, dümbüldek
Dürme İşini bitirme, yuvarlak hale getirmek. ..onun defterini dürdüm''
Dürüm Yufka ekmeğin içine bir şeyler konulup sarılma hali.
Düve Buzağının büyüğü / Boğaya gelmemiş 1-2 yaşında dişi sığır
Düven Kıymıklı, keskin taşların taktaya çakılması ile elde edilen tarım aleti. Hayvan koşularak bir kişi tarafından üzerine oturularak yönnlendirilir Harman zamanı, sapı saçma yapmak ve tahılın saptan ayrmak için kullanılır.
Duzsuz Gereksiz, Boş, Luzumsuz konuşan kişi (Gah şurdan Duzsuz, Duzsuz gonuşup duruyon)
Ebem Kuşağı, guşağı Gökkuşağı. Gökkuşağı'nın Sarıyahşi'cesi
Ebemgöba Ebemgömeci Bir Çesit ot yani Tohm kısmı yenilir çok faydalıdrı
Ede Ağabey.
Ede, edem Abi, kardeş, kardeşim
Efileme Rüzgar, Hafif rüzgar esintisi (Tati tati rüzgar Efililedi yosa Tarlada ısıcahdan çatlıycadıh)
Eftik Sıkıntı.
Egef Ağaç halka.
Eğlemek Oyalamak.
Ehmal ihmal, ihmalkar, Lakayıt, yaptırımsız kalma (Senin Ehmallığın yüzünden Otobusu gaçırdıh)
Eke Anac, Tecrübeli, Sürünün vey gurup lideri olan yetişmiş Hayvan. (Bu iyi Eke bir Teke)