Sarıyahşi Sözlüğü

 

Arama 
Kelime Açıklaması
Yalın Sade, Çıplak (Bobama Almanyadan geldiinde Yalın ayak goşmuşdum) veya köyümüzde Yalınayahlar Lakabında Ahmet, Bekdeş Maho nun bobası, Zekeriya, Kemal Güçlü gibi sülale vardır
Yanaz Ters, aksi.
Yangılı Cana yakın, insancıl.
Yanık Aşık.
Yanıt Hayvanların sırtının kıllarının dökülmesine verilen ad.
Yantır, yantir, yantırlar Topal, yan yürüyen, kalçası çıkık, düzgün yürümeyen İlçemizde ''Yantırlar'' diye birde kabile vardır.
Yanyanıç Yengeç.
Yapıh Saçın dolaşması.
Yapıh, yapih Saçın dolaşmışı, taranmamış karışık hali ..ve taranıp tarakta kalan biriken toplu kılların tamamı. ..''saçın yapığını aşkar suyu iyi açarmış''
Yapma Hayvan dışkısından yapılan yakıt.
Yarasıl kuşu Yarasa.
Yaren Emsal.. Aşşa yukarı aynı yaşta olanlar ''yapma olum öle şaha ben senin yareninmiyim?''
Yârık, yarik, yarık Et kütüğü. Balta veya bıçakla Üzerinde et parçalanan ağacın kütüğü Ayrıca Başın taşla yarılması (kırılması) sonucu yarık oluşur, kavun karpuzunda kırık olanına yarık denir. ''Bu velet benim başımı yarmıştı''. ''Bazar artığı birkaş yarık kavun karpuz kalmış''. ''Yarık armut ağacının armudu daha iyi''..
Yarım, Çinik, Şinik, Urup Bunların hepsi Çifçilerimizin, Tahıl, Ölcme (Bugday, Arpa, Cavdar,Mercimek) miktar belirleme Aletleridir
Yarma Buğday, çavdar sohuda dövülür kurutulur ve yarma aşı yapılır
Yarnım Sırt.
Yasılmak Yamalmak.
Yastıyeri, yassıyeri, yassı yeri Yaylak köyü altı, özderesi kenarı..
Yavan Katkısız ekmek.
Yavuz Hırçın ve yüksek koruma gücüne sahip olan Köpek Tembel,sümsük,uyumuş olmayan (Bizim köpek çok Yavuz eve kimse yaklaşamaz) Yavuz aynı zamanda insan ismidir. Bıçkın, çevik,erişilmez,Cürhetli kişi