Sözlük: Bicik

  • Kelime
    Bicik
  • Açıklaması
    Buza, dana, inek, öküz, tosun'un genel çağırma adı ''bicik, bick'', ''geehhh bicik, bicik'' ..ve küçük olan buzağ içinde kullanılır. Bicik oyunu 5 küçük ve aynı eşitte olan yuvarlak taşla, elle havaya atılıp tutularak oynanan taş oyunu. Bu oyun birler, ikiler, üçler, dörtler, beşler, toppiç ve köprü ile sona erer. ''o beni camide yendi, bende onu bicikte yendim''
  • Kaynak / Yazarı
    Halk / Kamuran Çelik